เกี่ยวกับการประกาศ    Live a life with the Gospel

 

       วายน็อตกอสเพิล จัดเตรียมสื่อการประกาศภาษาไทยเป็นลักษณะการ์ตูน ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคนเรา

โดยเน้นเนื้อหาสำคัญของข่าวดีเรื่องการไถ่บาป

       www.ynotgospel.com provides cartoon tracts in Thai language format. Each title contained the important issue of salvation.

       การประกาศข่าวประเสริฐ มีความสำคัญที่เน้ือหาเรื่องการช่วยให้คนบาปได้ไปสวรรค์ โดยพระเยซูตายเพื่อไถ่บาป  คริสเตียนควรเล่าเรื่องราวดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา กล้าหาญ และ ซื่อสัตย์

       The faithful christians should tell the truth of salvation which is about God, Hell, Heaven, Sin, and the only way is Jesus Christ.

       ขอหนุนใจทุกท่านให้พกใบปลิวหรือการ์ตูนประกาศติดตัวไว้เสมอ และฉวยโอกาสมอบให้แก่คนทั่วไป แล้วท่านจะพบว่าเป็นเรื่องยอดเยี่ยมที่คริสเตียนควรทำ ระหว่างที่เรายังมีชีวิตบนโลกนี้

       Please take a few gospel tracts with you all the times, so you can give to people around you. By this way you may do the great thing during living on this earth.

ข้อดีของการ์ตูนประกาศ 

Why cartoon tractTracts/Tracts.htmlTracts/Tracts.htmlTracts/Tracts.htmlEvangelise/Entries/2010/6/10_%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2

เรื่องใหม่  New Title

การ์ตูนประกาศ  

Gospel Cartoon TractsTracts/Tracts.html