เชิญเลือกดู การ์ตูนประกาศ   Check out THAI cartoon tracts !

 

ทุกเรื่อง บรรจุเนื้อหาที่สำคัญ

เตือนว่านรกมีจริง

ข่าวดีเรื่องไถ่บาปของพระเยซู

เมื่อเชื่อเรื่องการไถ่บาปจะได้ไปสวรรค์

  Each title contains the important issue..

There is HELL

Good news of Salvation

Way to HEAVEN when believe in JESUS